AAC – online materijali

____________________________

Jedan od najja?ih europskih portala potpomognute komunikacije. Veliki izbor online alata i materijala.


Sekvencijalni plan za izradu odre?enih dnevnih aktivnosti.


Simboli i piktogrami.


Izvrsna besplatna stranica vizualizacije, edukacije i velikog izbora piktograma.


Besplatan selektor piktograma.


Stranica vizuelnog planiranja.


Ova stranica Vas upu?uje kako uz malo više vještine možete tehni?ki pomo?i osobi u AAC potrebi.


Glazbena terapija.

Tvrtke koje prodaju AAC i druge srodne proizvode

____________________________

Prc

Dynavox

Mayer-johnson

ablenet

b calm

Super technologies

Franklin

Humanware

inclusive TLC

Infogrip

Judy Lynn

Silver Lining Multimedija

Slatersoftware

Traxsys

donjohnston