Biciklom u prometu

UVOD

Kako bi izbjegli nered u prometu, ljudi su utvrdili pisana i nepisana pravila ponašanja u prometu. Ovaj priru?nik poslužit ?e ti da nau?iš kako sigurno i u skladu s prometnim propisima i sigurnosnim pravilima voziti bicikl u prometu. Nadamo se da su te neka pravila nau?ili roditelji, a o nekima se govorilo u vrti?u i školi. Kao dijete još uvijek nedovoljno poznaješ sva pravila o kretanju u prometu i opasnosti koje promet donosi, pa ?esto radiš ono što ti padne na pamet, a i ne razmišljaš o posljedicama. Igraju?i se ne razmišljaš da je promet opasan. Oko tebe su vozila i ostali sudionici prometa.

Vjerujemo kako želiš postati dobar i siguran voza? bicikla. A siguran voza? svakoga trena zna:

što želi,
što smije i,
što može.

 

Da to postigneš, moraš ste?i odre?ena znanja:

Poznavati prometne propise i sigurnosna pravila,
Poznavati na?in vožnje bicikla,
Poznavati dijelove svog bicikla i na?in kako se održavaju ispravnim i ?istim,
Znati u kakvom zdravstvenom stanju trebaš biti kad voziš bicikl,
Znati kako se zaštititi od mogu?ih ozljeda.

Uvijek se brini o okolišu po kojem se kre?eš i ne zaga?uj ga! Ne bacaj papire, plasti?ne bo?ice od sokova, limenke i ostale otpatke! Sve to odloži na za to odre?ena mjesta. Kad popravljaš ili podmazuješ bicikl, stavi ispod njega stari papir ili kartonsku ljepenku koje ?eš, nakon uporabe baciti u koš za sme?e.

POJMOVI KOJE TREBAŠ POZNAVATI

Svaka država pa tako i Republika Hrvatska zakonima i ostalim propisima nastoji urediti ponašanje sudionika u prometu na cestama. Temeljni propis koji ure?uje ponašanje sudionika u prometu na cestama u Republici Hrvatskoj je Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

Za razumijevanje ovog priru?nika, ali za tvoje sigurno sudjelovanje u prometu moraš nau?iti temeljne izraze.

Tko je sudionik u prometu?

To je voza?, suvoza?, pješak, putnik, vodi?

životinja, osoba koja izvodi radove na cesti.

Tko je voza??

To je osoba koja na cesti upravlja vozilom, dakle i ti si voza? kada u prometu na cesti upravljaš biciklom.


Što je vozilo?

To je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim pokretnih stolaca bez motora za nemo?ne osobe i dje?jih prijevoznih sredstava.

Što je vozilo na motorni pogon?

To je svako vozilo koje se pokre?e snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kre?u po tra?nicama.

Što je bicikl?

To je vozilo koje ima najmanje dva kota?a i koje se pokre?e isklju?ivo snagom voza?a.

Što je cesta?

To je svaka javna cesta i nerazvrstana cesta na kojoj se obavlja promet. Ona naj?eš?e ima suvremeni kolni?ki zastor – asfalt, beton ili kocku.

Što je zemljana cesta?

To je cesta bez izgra?enog kolnika ili suvremenog kolni?kog zastora, pa i onda kada na priklju?ku javnoj cesti ima izgra?en kolnik.

Što je kolnik?

To je dio cestovne površine namijenjen u prvom redu za promet vozila.

Što je kolni?ka traka?

To je uzdužni dio kolnika namijenjen za promet vozila u jednom smjeru, s jednom prometnom trakom ili više prometnih traka.

Što je prometna traka?

To je obilježeni ili neobilježeni uzdužni dio kolnika ?ija je širina dovoljna za nesmetan promet jednog reda motornih vozila u jednom smjeru.

Što je biciklisti?ka staza?

To je izgra?ena prometna površina namijenjena za promet bicikla a odvojena je od kolnika i obilježena propisanim prometnim znakom.

Što je biciklisti?ka traka?

To je dio kolnika namijenjen za promet bicikla koji se prostire uzduž kolnika i koji je obilježen uzdužnom crtom na kolniku i propisanim prometnim znakom.

Što je nogostup?

To je posebno ure?ena prometna površina namijenjena za kretanje pješaka, a nije u razini s kolnikom ceste ili je od kolnika odvojena na drugi na?in.

Toliko za po?etak o temeljnim izrazima iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama važnim za razumijevanje sadržaja ovog ?lanka.