Kretanje pješaka u prometu

Autor MUP RH

Ve? znamo da je i pješak sudionik u prometu na cestama, i da za svakog sudionika u prometu vrijede neki zajedni?ki ali i posebni prometni propisi i sigurnosna pravila.

Tvoje svakodnevno kretanje od ku?e do škole, do sportskih terena, odlazak prijatelju, zimi ili za lošeg vremena nije uvijek vezano uz bicikl. Zato, prije no što nau?iš kako sigurno i u skladu s propisima voziti bicikl, nau?i neka pravila o kretanju pješaka u prometu.

Ako ideš pješice, hodaj nogostupom ili površinom koja je za to odre?ena (npr. pješa?kom stazom).


Kolnik koristi samo u iznimnim slu?ajevima, npr. kada uz cestu nema nogostupa. Hodaj što bliže rubu kolnika vrlo pažljivo i ne ometaj kretanje vozila kojima je kolnik prvenstveno namijenjen. Hodaj uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja.

Ako ti se pokvari bicikl ili ga zbog nekog drugog razloga guraš pored sebe kolnikom, ti si pješak, ali moraš hodati uz desni rub kolnika. Bicikl drži sa svoje lijeve strane.

Kada se kolnikom sa svojim prijateljima ili odraslima kre?eš u skupini, uvijek hodajte jedan iza drugog. Ne hodajte jedan pored drugoga, jer time dovodite u opasnost sebe i voza?a vozila koji vas moraju obi?i. Hodajte uz desni rub kolnika u smjeru kretanja.

Kolnik, biciklisti?ku stazu ili traku uvijek prelazi pažljivo i najkra?im putem uz obveznu provjeru nailaze li vozila s lijeve ili desne strane. Za prijelaz koristi obilježeni pješa?ki prijelaz ili pothodnike za pješake.

Pješa?ki prijelaz ili prolaz koristi uvijek kada on nije udaljen od tebe za više od 50 metara u naselju, ili za više od 100 metara izvan naselja.

Ako na cesti ne postoji pješa?ki prijelaz, ili je udaljen više od 50 metara u naselju ili 100 metara izvan naselja, a cestu moraš prije?i, obrati pozornost na promet vozila, a naro?ito na njihovu udaljenost i brzinu. Ne stupaj na kolnik ako se njime kre?u vozila i ne ometaj svojim postupcima njihovo kretanje.

Na raskrižjima na kojima prometom upravlja policajac ili se prometom upravlja semaforima, prelazi kolnik samo onda kada ti je to znakom policajca ili svjetlom semafora dopušteno.

Kao pješak svoje ponašanje prilagodi prometnim uvjetima i ne ?ini ništa što nije u skladu s prometnim propisima. Svojim postupcima ne dovodi ostale sudionike u prometu u dvojbu.

Ako se u školi ili na izlet voziš autobusom, pazi prilikom izlaska ili ulaska u autobus. Ne tr?i preko kolnika, ne istr?avaj naglo iza ili ispred autobusa. Isto vrijedi kada ulaziš ili izlaziš iz vozila javnog prijevoza putnika.